BOJ S ODPADY


ÚVOD

Narůstající množství obalů a zkracující se životní cyklus výrobků vede k tomu, že nevíme, co s odpadem. Jednorázové použití je upřednostňováno před opakovaným a dříve obvyklá oprava výrobku již není z mnoha důvodů možná, neboť se to ekonomicky nevyplatí, neumíme to, nemáme na to čas nebo to není vzhledem ke složitosti možné.

Jedna pozitivní zpráva je, že Česká republika v EU byla již
v roce 2016 v celkové recyklaci obalů na třetím místě hned za Belgií a Dánskem. [1]. 

OBR. 1: Míra recyklace pro odpad z obalů v procentech [1]
OBR. 1: Míra recyklace pro odpad z obalů v procentech [1]

Na narůstající množství odpadu z obalů a krátký životní cyklus výrobků upozorňuji a reagují různé iniciativy.
O některých existujících projektech bych se v dalších článcích zmínil.  

Autor článku: Jiří Vepřek, datum: 24. 11. 2018  

[1] Eurostat - Tables, Graphs and Maps Interface (TGM) graph [online]. c2015 [cit.2018-11-24]. Dostupné z: <https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&language=en&pcode=ten00063&toolbox=type>

PROJEKT OPRAVÁRNA

Jedním ze zajímavých a užitečných projektů je Opravárna. Jedná se o komunitní web, který podporuje snahu o opravu rozbitých a nefunkčních výrobků, na místo, aby se vyhazovaly. 

OBR. 2: Komunitní web Opravárna [2]
OBR. 2: Komunitní web Opravárna [2]

Za tímto projektem stojí firma Opravarna s.r.o., která má své sídlo v Praze - Zbraslavi.

Web: https://www.opravarna.cz

Pokud Vám vadí, že se v posledních letech zkracuje životní cyklus výrobků, že se čím dál více plýtvá, tak jste na správném místě. Můžete být zákazníkem, který ušetří za nákup nového výrobku, nebo také opravářem, který si může přivydělat. Jako nový opravář přispějete ke zlepšení opravárenských služeb určitého druhu ve vašem okolí. 

V sekci Jak to funguje, se dozvíte vše podstatné, co je třeba udělat, když chcete něco opravit nebo jak postupovat, jestliže máte zájem se zaregistrovat, jako opravář nebo firma provozující servis. 

Jestliže chce nabídnout své služby ostatním, zaregistrujte se
v sekci Jsem opravář/servis. Vytvořením svého účtu získáte přístup k dalším opravářům ze svého okolí. 

Web Opravárna dále provozuje E-Shop, na kterém si můžete zakoupit nářadí, reklamní předměty nebo také je možné si zarezervovat místo na opravárenských workshopech. E-Shop je teprve v úplných začátcích, provozovatelé mají záměr jej dále vylepšovat. Výtěžek z prodeje bude v plné výši použit na rozvoj webu Opravárna a na kampaň Opravme Česko, kterou vede spolek Opravme Česko.

Web kampaně: https://www.opravmecesko.cz/

Cílem spolku je prevence vzniku odpadu a přechod na cirkulární ekonomiku a sdružování všech relevantních partnerů, kteří to mohou ovlivnit. 

Spolek Opravme Česko ví, jak na to. Přečtěte si čtyři hlavní body, které vedou k naplnění cílů. Pokud si náplň spolku získá vaše sympatie, můžete jej také finančně podpořit, ať už jste jednotlivec nebo firma. Firmy, opraváři nebo servisy se mohou stát členy spolku a využívat výhod pro zviditelnění svého podnikání.

OBR. 3: Akce spolku Opravme Česko [2] a [3]
OBR. 3: Akce spolku Opravme Česko [2] a [3]

Spolek Opravme Česko má záměr nabízet brigády a stáže pro dobrovolníky v regionech, které bude s projektem postupně navštěvovat. Stačí se podívat do kalendáře akcí. Pro nás, kteří bydlíme v okrese Karviná, bych se zmínil o akci 

Opravme Česko - Ostrava (Fajna dílna). Akce se koná
8. června 2019.

Více na webu: 

https://www.opravmecesko.cz/kalendar-akci/30-opravme-cesko---ostrava-fajna-dilna

Spolek Opravme Česko podporuje řada významných partnerů
a je rovněž spolufinancován Státním fondem životního prostředí. 

Autor článku: Jiří Vepřek, datum: 31. 12. 2018  

[2] Domů [online]. [cit.2018-12-31].
Dostupné z: <https://www.opravarna.cz/> 

[3] Opravme Česko | OpravmeCesko.cz [online]. c2018
[cit.2018-12-31]. Dostupné z: <https://www.opravmecesko.cz/>