Úklidová akce za námi!

12.04.2018

Je pár dní po první úklidové akci "Ukliďme Česko" ve Stonavě a my můžeme udělat její zhodnocení.

Dobrovolníci a organizátoři se setkali dne 7. 4. ve 13 h před obecním úřadem ve Stonavě, kde byla provedena bezpečnostní a organizační instruktáž. Účastníkům akce byly rozdány rukavice
a pytle, které jsme pár dní předem obdrželi zdarma od spolku Ukliďme Česko. Všem zúčastněným bylo také předáno občerstvení, které nám věnovala Stonavská restaurace.

Po tomto krátkém zaškolení jsme se vydali k místu úklidu. Uklízelo se pozemcích Moravskoslezského kraje podél komunikace č. 4749. Pro lepší představu byl úsek úklidu vyznačen na mapce.

Rozsah úklidu v rámci akce Ukliďme Stonavu
Rozsah úklidu v rámci akce Ukliďme Stonavu

Správa silnic Moravskoslezského kraje nám vyšla vstříc a zajistila přistavení kontejneru
na uklízený úsek po dobu konání akce a zaplatila odvoz odpadu a skládkovné.

Kromě běžného sběru odpadu po obou stranách silnice byly odstraněny také dříve nalezené černé skládky, které jsou dosud evidovány na webu ZmapujTo pod identifikačními čísly:
ID 144326, 144973, 129843 a 140462. To byl také důvod, proč se uklízelo zrovna zde.

Během úklidu byl na jednom z přilehlých pozemků nalezen nebezpečný odpad - hydraulický olej v kanystrech. O tomto nálezu bude informován vlastník pozemku.

Svoz naplněných pytlů od místa sběru směrem ke kontejneru byl zajištěn autem, což nám výrazně ulehčilo práci.

Akce byla zakončena před 16 h. Šest dobrovolníků uklidilo 450 kg odpadu na úseku komunikace v délce 380 m.

Kontejner v průběhu úklidové akce
Kontejner v průběhu úklidové akce

Dobrovolníci po úklidu obdrželi drobné občerstvení, které nám zajistil pan místostarosta
Tomáš Wawrzyk.

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se do úklidu zapojili. Bez nich tato akce neměla smysl. Dokázali jsme, že je možné projekty na dobrovolnické bázi v naší obci realizovat a je nutné
v nich pokračovat, aby se aktivizovala občanská společnost. 

Dále bych chtěl poděkovat zastupitelům Tomáši Bařákovi a Uršule Byrtusové za pomoc při organizaci úklidové akce.

Za poskytnutí drobného občerstvení děkujeme panu Tomáši Wawrzykovi, a panu Legindimu
za firmu Le gastro Batum s.r.o. (Stonavská restaurace).

Počasí nám během úklidu přálo. Možná to bylo příčinou, proč se do akce zapojilo méně občanů Stonavy.

Nicméně, odezvy z řad občanů ukazují, že je zde potenciál a zájem uspořádat další dobrovolnickou úklidovou akci ve větším počtu. Míst k úklidu v obci je stále dost.

Z tohoto důvodu bychom vás chtěli předem pozvat na podzimní úklidovou akci v rámci projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko, která se bude konat 15. září 2018
Připojíme se tak k celosvětovému úklidovému dni.

Pokud máte zájem se akce zúčastnit, tak se můžete už nyní registrovat na webu

https://www.uklidmecesko.cz/event/18957 

Autor článku: Jiří Vepřek