Úklidová akce za námi

18.04.2019

Uplynul již více než týden od úklidové akce "Ukliďme
Stonavu - jaro 2019" ve Stonavě, tak můžeme udělat její zhodnocení.

Akce ve Stonavě proběhla podruhé pod hlavičkou
celorepublikového projektu Ukliďme Česko, ukliďme svět.

Dobrovolníci a organizátoři se setkali dne 6. 4. 2019 ve
14 h před obecním úřadem ve Stonavě, kde byla provedena bezpečnostní instruktáž
a proběhla krátká organizační porada.

Poté se všichni přesunuli k místu, na komunikaci č.
4749 na Dolanech, kde byl přistaven, tak jako v loňském roce, kontejner od
Správy silnic Moravskoslezského kraje. Na akci se také dostavili členové
Amatérského spolku rybářů, kteří zde hospodaří na rybnících Míčovec a Míčovec 2
přilehlých k silnici č. 4749.

Účastníkům akce bylo rozdáno malé občerstvení, dále
dobrovolníci akce obdrželi rukavice a pytle (darované od spolku Ukliďme Česko)
a k tomu provázky na svázání pytlů. Kdo chtěl, mohl si zapůjčit ochranné
brýle.

Všem byla upřesněna organizace práce na tomto úseku, na
jehož části proběhl v loňském roce první úklid. Celkově se akce zúčastnilo
11 dobrovolníků.

Správa silnic Moravskoslezského kraje nám vyšla vstříc a
zajistila přistavení malého kontejneru na uklízený úsek po dobu konání akce a
zaplatila odvoz odpadu a skládkovné.

Pro lepší představu je úsek úklidu vyznačen spolu
s kontejnerem na mapce.

Úsek úklidu (Ukliďme Stonavu - jaro 2019)
Úsek úklidu (Ukliďme Stonavu - jaro 2019)

Akce byla zakončena z důvodu špatného počasí již

v 15:45 h namísto předpokládaných 17 h. Z tohoto důvodu byl uklizen
pouze jediný úsek ze tří plánovaných.

Avšak jedenáct dobrovolníků uklidilo 850 kg odpadu na
úseku komunikace v délce 1100 m!

Report z úklidu: https://www.uklidmecesko.cz/event/20389   

Nejnáročnější byl úklid černé skládky

v blízkosti rybníka Míčovec.

https://www.zmapujto.cz/map/issue/137853

Dále byla uklizena skládka na obecním pozemku, na kterém
byly pohozeny zejména pneumatiky

https://www.zmapujto.cz/map/issue/140476

Možnost úklidu tohoto pozemku byla projednána
s vedením obce Stonava. Sesbíraný odpad z této černé skládky skončil
v našem obecním sběrném dvoře.

Na ostatních místech úseku se jednalo jen o drobný sběr
odpadu.

Částečně jsme se také dotkli úklidu na druhém plánovaném
úseku kolem silnice č. 4748 směrem na Křivý Důl. Na jednom místě byly
uklizeny pneumatiky, které byly odvezeny do sběrného dvora ve Stonavě.

https://www.zmapujto.cz/map/issue/144830

Svoz naplněných pytlů od místa sběru směrem ke kontejneru
a převoz pneumatik do sběrného dvora ve Stonavě byl zajištěn autem
s přívěsným vozíkem.

Množství nasbíraného odpadu je doložitelné vážním lístkem
ze skládky v Horní Suché. Hmotnost pneumatik odvezených do sběrného dvora
ve Stonavě byla k tomuto údaji připočtena.

Děkuji všem dobrovolníkům a organizátorům (panům Jiřímu
Litomyskému a Jakubovi Martyčákovi a paní Uršule Byrtusové).

Děkuji panu zastupiteli Tomáši Bařákovi za propagaci akce
a zajištění její vnitřní logistiky.

Za propagaci úklidové akce děkuji také panu Miroslavu
Sochovi (U nás ve Stonavě), obci Stonava a televizi Polar.

Děkuji rovněž Pražírně Kafetrio a konkrétně panu Martinu
Štrublíkovi za skvělou kávu, kterou nám dobrovolníkům poskytl zdarma.

Těší mě, že zájem o tuto akci narůstá, protože se stavem
životního prostředí ve svém nejbližším okolí můžeme společně něco udělat. A
důvodů, proč to udělat, je více.

Pokud letos s účastí někdo váhal, může se zapojit
v příštím roce. Další úklidová akce ve Stonavě je plánovaná na duben 2020.
Z důvodu zajištění lepšího počasí pro úklid budeme více variabilnější
s časem konání.

Kontejner po úklidu (Ukliďme Stonavu - jaro 2019)
Kontejner po úklidu (Ukliďme Stonavu - jaro 2019)

Prioritou pro nás zůstává úklid okrajových části obce,

které to hodně potřebují. Na tyto účely je cca 15 dobrovolníků nezbytných.
Nepůjdeme však do úklidu míst, kde by to už bylo pro veřejnost nebezpečné.

Pokud bude zájem v příštím roce ze strany veřejnosti
vyšší, mohli bychom se domluvit s obcí na úklidu některých vybraných
obecních pozemků.

Autor článku: Jiří Vepřek