ÚSPORNÉ METODY ZAVLAŽOVÁNÍ


ÚVOD

Jak si všichni dobře pamatujeme, v roce 2015 zasáhlo 
Českou republiku extrémně horké a suché léto. Již pár let před tím jsme postupně přicházeli ve Stonavě o vodu ve studni, klesala hladina podzemních vod. Zda to byl také vliv důlní činností, těžko říct. Do té doby jsme sbírali dešťovou vodu na zahradě jen okrajově. Zavlažovat zahradu nebylo do té doby nemožné a čekání na srážky nebylo věčné. 

OBR 1: Zavlažování paprik kapkovým zavlažovacím systémem
OBR 1: Zavlažování paprik kapkovým zavlažovacím systémem

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že s tím něco uděláme.
Na začátku roku 2016 jsme si pořídili kapkový zavlažovací systém (Micro Drip Irrigation System) na zalévání zeleninové zahrady, který jsme v průběhu následujících let rozšiřovali. Dále jsme v letech 2016 a 2018 zvyšovali kapacitu nádob na sběr dešťové vody z 200 až na 1400 litrů. 

Na těchto stránkách bych vás chtěl seznámit se svými několikaletými zkušenostmi s kapkovou závlahou, která šetří vodu, vede k větší úrodě a zlepšuje jakost pěstovaných plodin. Dalším výrazným bonusem je pohodlí pro pěstitele, který
se nemusí tahat s konvemi vody a případně může odjet bez obav na dovolenou. 

V několika článcích se dozvíte něco o historii kapkové závlahy, ukážu vám některé typy kapkových závlah, dozvíte se, co lze zavlažovat a čím. Dále si něco povíme o spotřebě vody, seznámím vás s výhodami a také některými nevýhodami (nebo mírnými nedostatky) a na několika příkladech zhodnotíme finanční stránku kapkového systému. 

Je to právě symbolické, neboť v této době zažíváme znovu extrémně horké a suché léto. Každý z nás může v tomto ohledu mnoho udělat tak, abychom šetřili a chránili vodní zdroje. 

Autor článku: Jiří Vepřek, datum: 6. 8. 2018VÝROBCI A DISTRIBUTOŘI SYSTÉMŮ KAPKOVÉ ZÁVLAHY V EVROPĚ - 1. ČÁST

V následujícím článku najdete stručný přehled vybraných výrobců a distributorů systémů kapkové závlahy. Větší pozornost je zaměřena na ty, kteří nabízejí své produkty zejména pro malopěstitele zeleniny (zahrádkáře) a mají své zastoupení v České republice.

Pokud Vás tohle téma zajímá více, podívejte se na odkaz:


Drip Irrigation Companies (Irrigation) in Europe 

https://www.agriculture-xprt.com/irrigation/drip-irrigation/companies/location-europe/page-1


Sistema Azud, S.A. 

Uskupení Azud je španělská společnost patří mezi světové lídry ve filtraci a nabízí svá řešení k optimalizaci kvality vody v průmyslu, zemědělství a ve městech. Sistema Azud je skupina společností utvořena z více než 20 firem. Hlavním úkolem firmy Azud je vývoj technologií a produktů, které umožňují efektivní využití vody. 

Web: https://www.azud.com

Po bližším prozkoumání webu firmy Azud je zřejmé, že hlavním zákazníkem v oblasti zavlažování jsou komerční firmy a okrajově malopěstitelé (soukromé osoby).

Webové stránky firmy Azud jsou primárně ve španělštině, ale je možné je v záhlaví přepnout do anglické nebo francouzské verze. Pro další výklad uvažujme anglickou verzi.

V záhlaví webové stránky zvolíme sekci Irrigation (zavlažování).
V dalším kroku zvolíme Products. V této podsekci jsou produkty členěny do sedmi oblastí: Drip Emitters (kapkovače), Manual Filters (ruční filtry), Automatic Filters (automatické filtry), Irrigation Fittings (potrubní spojky), Micro-Sprinkler (mikro zavlažovače) a Landscape (krajina). Jsou to komponenty pro zavlažovací systémy pro nejrůznější použití. Zde si můžeme vybrat vše, co potřebujeme pro stavbu a automatické řízení kapkového zavlažovacího systému pro pěstování zeleniny.

Zajímavá se podsekce Services & Project. Hned na prvním místě je položka Gravity Drip Kit (gravitační zavlažovací set).

OBR. 4: Gravity Drip Kit [2]
OBR. 4: Gravity Drip Kit [2]

Tento set je kompletní nízkonákladové řešení pro malopěstitele, které se jednoduše nainstaluje a není nutné zajistit přívod elektrického proudu. Hlavní části setu jsou: vodní nádrž, hlavní ventil, filtr, hlavní potrubí, kapací hadice a spojky. Podrobnější popis na webu není a je nutné se informovat u výrobce, firmy Azud.

Ceny nejsou na webu uvedeny, je nutné kontaktovat firmu Azud.
V nabídce Contact zvolíme Sales Network. Obchodní zastoupení firmy není přímo v České republice.

Volně přeloženo a zkráceno z originálu [2]
Jiří Vepřek, datum: 18. 11. 2018 

[2] Irrigation, Water Filtration and Water Treatment. AZUD, The Culture of Water [online]. [cit.2018-11-18]. Dostupné z: <https://www.azud.com/En/irrigation/Projects/gravity_drip_kit.aspx>


VÝROBCI A DISTRIBUTOŘI SYSTÉMŮ KAPKOVÉ ZÁVLAHY V EVROPĚ - 2. ČÁST

Další společnosti, o které bych se chtěl zmínit, je Plastic-Puglia

Jedná se o italskou společnost, která každoročně vyrobí okolo 50000 tun nízko nebo vysokohustotních polyetylénových potrubí a díky svému kontinuálnímu výzkumu a vývoji ve svých laboratořích je producentem technologicky pokročilých mikro-zavlažovacích systémů. 

Web: https://www.plasticpuglia.it

Hlavním zákazníkem firmy Plastic-Puglia budou zřejmě komerční firmy a v menší míře malopěstitelé (soukromé osoby).

Webové stránky firmy Plastic-Puglia jsou primárně v italštině, ale je možné je v záhlaví přepnout do více jazykových mutací. Pro další výklad byla zvolena anglická verze.

V záhlaví webové stránky zvolíme sekci Products. V této sekci jsou produkty členěny do osmi oblastí: Polyethylene Pipes (polyetylenová potrubí), Dripline (kapací hadice), Flat Pipes (plochá potrubí), Fertirrigazione (hnojení), Gardening (zahradničení), Nursery (pěstitelské školky), Fittings (šroubení a příslušenství) a Filters (filtry). Jsou to komponenty zejména pro zavlažovací systémy. 

Zajímavá se oblast Gardening. Firma Plastic-Puglia nabízí pro zahradkáře dva sety kapkového zavlažování HortoKit a GardenKit. Set HortoKit je navržen pro zavlažování malých zahrad bez zdroje tlakové vody, tj. bez připojení na vodovodní řád. Minimální pracovní tlak je 0,1 bar a maximální 1 bar. Tento set se vyrábí ve třech velikostech HOKIT 250, 500 a 1000. Číslo odpovídá velikosti zavlažované plochy. Zavlažovací systém HortoKit je vhodný pro zalévání různých druhů plodin.

OBR. 5: Set HortoKit [3]
OBR. 5: Set HortoKit [3]

Druhým setem je GardenKit, který je navržen pro zavlažování rostlin, květinových záhonů a živých plotů.

Firma má sice na webu odkaz na ceník, ale ten se mi nepodařilo najít. Patrně je nutné přímo kontaktovat firmu Plastic-Puglia.

V nabídce Contact Us je možné vyplnit a zaslat formulář. Obchodní zastoupení firmy není přímo v České republice.

Volně přeloženo a zkráceno z originálu [3]
Jiří Vepřek, datum: 21. 11. 2018  

[3] HortoKit | Plastic-Puglia srl [online]. c2018 [cit.2018-11-21].
Dostupné z: <https://www.plasticpuglia.it/en/prodotti/horto-kit>

HISTORIE KAPKOVÉ ZÁVLAHY

Příběh moderní kapkové závlahy začíná s mužem jménem Simcha Blass, který se narodil 27. listopadu roku 1897 
v Polsku v ortodoxní židovské rodině. Před založením izraelské národní vodní společnosti Mekorot vystudoval Blass techniku. Tato společnost zajistila ve 30. letech 

20. století vodu pro izraelskou (jižní) poušť Negev.

OBR. 2: Simcha Blass [1]
OBR. 2: Simcha Blass [1]

V té době Blass pracoval na prvním moderním akvaduktu
v údolí Jordánu. Farmář, kterého znal, upoutal jeho pozornost velikým stromem rostoucím "bez vody".
Po vykopání zdánlivě suché půdy kolem stromu objevil prosakující potrubní spojku, která mu dodávala vodu.

V roce 1948 koupil Blass potrubí, které používala Anglie
k uhašení požárů během bombardování Londýna a poslal jej domů. Potrubí bylo použito k sestavení vodního systému
k zásobování 11 izraelských osad a Arabských Beduínů
v poušti Negev. Po letech experimentování zahájilo zařízení využívající tlaku a tření k řízení toku vody (z otvorů vyvrtaných v pravidelných rozestupech
do plastové trubice) věk moderní kapkové závlahy.

S příchodem moderních plastů na konci 50. let 20. století otevřel Blass znovu spolu se svým synem Yeshayahuem svou soukromou inženýrskou kancelář a věnoval se myšlence komerční kapkové závlahy. Jeho hlavním cílem bylo vytvořit produkt, který by rozváděl vodu z potrubí přes kapače s rozsáhlejšími a delšími vnitřními kanálky využívajícími tření ke zpomalení toku až na úroveň stálého kapání. V raných 60. letech 20. století Blass vyvinul
a patentoval první praktický plastový kapač.

V době, kdy Blass se svým synem pracovali v kibucu Hatzerim, vyvinuli kapkové závlahové systémy jak pro Izrael, tak pro zahraniční. Brzy našel Blass investory uvnitř kibucu, kteří zakoupili jeho technologii a vybudovali zařízení pro hromadnou výrobu kapacích hadic a kapačů.
S využitím původního Bassova "špagetového" zapojení trubek a také nového typu inline kapače, který vyvinuli
s pomocí ostatních inženýrů, založili první firmu na světě přes kapkové závlahy, která se jmenuje Netafim.

V roce 1992, o nějakých 27 let později, byla založena firma DripWorks, která vychází z myšlenky, že voda je jeden
z nejvzácnějších zdrojů na světě. Od samotného začátku byl Netafim jejich nejspolehlivějším dodavatelem.

OBR. 3: Daniel Hillel [1]
OBR. 3: Daniel Hillel [1]

Jak Dr. Daniel Hillel, držitel světové potravinové ceny
za rok 2012 za návrh a implementaci zdokonalených metod výroby potravin s kapkovou závlahou, řekl: "Žádný člověk nevynalezl kapkovou závlahu." Nicméně je jasné,
že za svůj přínos si Simcha Blass zaslouží titul "otec moderní kapkové závlahy". 

Volně přeloženo a zkráceno z originálu [1]
Jiří Vepřek, datum: 15. 8. 2018

[1] The History of Drip Irrigation / Blog - DripWorks.com [online]. c2015 [cit.2018-08-15]. Dostupné z: <https://www.dripworks.com/blog/drip-tubing-and-the-history-of-drip-irrigation/>VÝROBCI A DISTRIBUTOŘI SYSTÉMŮ KAPKOVÉ ZÁVLAHY V EVROPĚ - 3. ČÁST

Další společností, o které se zmíním je Irritec SpA. 

Tato italská společnost je jeden z TOP pěti výrobců zavlažování na světě, který dodává své produkty do více než 90 zemí. Irritec již více než 40 let navrhuje, vyrábí a prodává inovativní zavlažovací produkty garantující maximální využití vody. Produkty zavlažování lze rozdělit do oblastí: kapkové zavlažování, rozprašovací zavlažování, potrubí, filtrace, automatizace a hnojení, spojovací prvky
a ventily a zavlažování trávníků. 

Web: https://www.irritec.com

Firma Irritec nenabízí komplexní produkty pro malopěstitele. Je orientována hlavně na firmy.

Webové stránky firmy Irritec jsou primárně v angličtině a je možné je přepnout do italské verze. Pro další výklad uvažujme anglickou verzi.

V záhlaví webové stránky zvolíme sekci Products (Produkty) a v dalším kroku vybereme položku Drip Irrigation (Kapkové zavlažování). Poté je možné produkty vybírat podle toho, zda hledáme komponenty pro zavlažování otevřených polí, ovocných sadů nebo skleníků.

Za zmínku dále stojí kapilární systémy, které jsou vhodné zejména pro zahradní školky a skleníky.

Ceník firmy je možné si vyžádat přes kontaktní formulář, viz sekce Support v záhlaví webové stránky. Firma má pobočky v Itálii, Španělsku, Brazílii, Mexiku, USA, Německu, Chile nebo Alžírsku.  

Volně přeloženo a zkráceno z originálu [4]
Jiří Vepřek, datum: 24. 11. 2018   

[4] Drip Irrigation - Irritec Corporate [online]. c2017 [cit.2018-11-24]. Dostupné z: <https://www.irritec.com/drip-irrigation/>